Späť na OLC stránku

Robo Murin

Denník spracovaných letov (sezóna 2003)

dátum letu ZK GPS Štart Oblasť Trasa km doba letu skóre letu
2003_04_18   Moyes XTRALITE   Garmin eMap   Marduňa sk voľný let 8.61 1:26' 12.91
2003_04_26   Moyes XTRALITE   Garmin eMap   Háj sk voľný let 10.91 0:50' 16.37
2003_05_08   Moyes XTRALITE   Garmin eMap   Dubina-Poprad sk voľný let 30.17 1:50' 45.26
Dátum letu je odkaz na reportáž (ak je)
Trasa je odkaz na GPS súradnice otočných bodov trasy (*.cup)
Skóre letu je odkaz na IGC súbor
 
 

Štatistika:

Celkový počet letov: 3
Celkový počet uletených kilometrov: 49.69 km
Celkový počet nalietaných hodín: 4:6'

               Dynamická stránka generovaná PHP skriptom (pegas 2003)