Späť na OLC stránku

Juraj Sladký

Denník spracovaných letov (sezóna 2003)

dátum letu ZK GPS Štart Oblasť Trasa km doba letu skóre letu
2003_03_27   Aeros COMBAT2   Garmin GPS 12   Háj sk voľný let 34.44 1:30' 51.65
2003_03_30   Aeros COMBAT2   Garmin GPS 12   Háj sk trojuholník 41.39 2:48' 71.42
2003_04_21   Aeros COMBAT2   Garmin GPS 12   Háj sk voľný let 42.17 1:58' 63.26
2003_04_26   Aeros COMBAT2   Garmin GPS 12   Háj sk trojuholník 51.99 2:29' 78.21
2003_05_01   Aeros COMBAT2   Garmin GPS 12   Baranovo sk voľný let 41.10 1:29' 61.65
2003_05_02   Aeros COMBAT2   Garmin GPS 12   Podkonické Pleše sk voľný let 29.74 1:31' 44.60
2003_05_04   Aeros COMBAT2   Garmin GPS 12   Baranovo sk voľný let 96.85 3:37' 145.27
2003_05_08   Aeros COMBAT2   Garmin GPS 12   Dubina-Poprad sk voľný let 77.33 3:47' 116.00
2003_05_24   Aeros COMBAT2   Garmin GPS 12   Martinské hole sk trojuholník 108.40 5:7' 174.14
2003_05_30   Aeros COMBAT2   Garmin GPS 12   Martinské hole sk voľný let 83.81 3:17' 125.71
2003_06_08   Aeros COMBAT2   Garmin GPS 12   Háj sk trojuholník 86.10 3:31' 126.16
2003_07_27   Aeros COMBAT2   Garmin GPS 12   Háj sk trojuholník 60.10 3:12' 91.15
2003_08_03   Aeros COMBAT2   Garmin GPS 12   Kráľova hoľa sk voľný let 105.56 4:49' 158.34
Dátum letu je odkaz na reportáž (ak je)
Trasa je odkaz na GPS súradnice otočných bodov trasy (*.cup)
Skóre letu je odkaz na IGC súbor
 
 

Štatistika:

Celkový počet letov: 13
Celkový počet uletených kilometrov: 858.98 km
Celkový počet nalietaných hodín: 39:5'

               Dynamická stránka generovaná PHP skriptom (pegas 2003)