Späť na OLC stránku

Zoznam spracovaných letov (sezóna 2003)

dátum letu Pilot Štart Oblasť Trasa km doba letu skóre letu
2003_03_09   Jaroslav Sojka   Bassano (Taliansko) non-sk voľný let 12.84 1:13' 19.26
2003_03_27   Juraj Sladký   Háj sk voľný let 34.44 1:30' 51.65
2003_03_28   Peter Gašparovič   Háj sk voľný let 2.42 0:4' 3.63
2003_03_30   Peter Gašparovič   Háj sk trojuholník 34.39 2:28' 49.94
2003_03_30   Juraj Sladký   Háj sk trojuholník 41.39 2:48' 71.42
2003_04_12   Eduard Dropko   Háj sk trojuholník 27.74 1:54' 48.07
2003_04_18   Robo Murin   Marduňa sk voľný let 8.61 1:26' 12.91
2003_04_20   Eduard Dropko   Háj sk voľný let 76.94 3:21' 115.41
2003_04_20   Peter Gašparovič   Háj sk voľný let 1.75 0:4' 2.63
2003_04_20   Bohuš Kolesár   Podkonické Pleše sk voľný let 34.98 3:2' 52.47
2003_04_21   Juraj Sladký   Háj sk voľný let 42.17 1:58' 63.26
2003_04_26   Peter Gašparovič   Háj sk trojuholník 42.21 2:36' 64.63
2003_04_26   Bohuš Kolesár   Podkonické Pleše sk voľný let 39.64 2:46' 59.46
2003_04_26   Robo Murin   Háj sk voľný let 10.91 0:50' 16.37
2003_04_26   Juraj Sladký   Háj sk trojuholník 51.99 2:29' 78.21
2003_04_26   Jaroslav Sojka   Kapušanský hrad sk voľný let 33.95 2:41' 50.92
2003_04_29   Ferdinand Nizner   Podkonické Pleše sk voľný let 17.68 1:53' 26.52
2003_05_01   Eduard Dropko   Baranovo sk voľný let 21.35 0:51' 32.02
2003_05_01   Peter Gašparovič   Baranovo sk voľný let 6.32 0:18' 9.47
2003_05_01   Vlastimil Hloušek   Baranovo sk voľný let 34.76 1:30' 52.14
2003_05_01   Vladimír Kašpar   Baranovo sk voľný let 31.87 1:0' 47.80
2003_05_01   Štefan Kiš   Baranovo sk voľný let 6.47 0:16' 9.70
2003_05_01   Bohuš Kolesár   Baranovo sk voľný let 35.89 1:17' 53.84
2003_05_01   Jozef Kuník   Baranovo sk voľný let 4.77 0:7' 7.15
2003_05_01   Marko Mihálik   Baranovo sk voľný let 8.53 0:28' 12.79
2003_05_01   Peter Nedeliak   Baranovo sk voľný let 5.12 0:21' 7.68
2003_05_01   Ferdinand Nizner   Baranovo sk voľný let 58.37 1:50' 87.56
2003_05_01   Anton Pavelka   Baranovo sk voľný let 35.223 1:28' 52.83
2003_05_01   Juraj Sladký   Baranovo sk voľný let 41.10 1:29' 61.65
2003_05_01   Jaroslav Sojka   Baranovo sk voľný let 15.37 0:39' 23.05
2003_05_01   Štefan Šurlák   Baranovo sk voľný let 7.46 0:14' 11.19
2003_05_02   Eduard Dropko   Podkonické Pleše sk voľný let 15.40 0:56' 23.10
2003_05_02   Peter Gašparovič   Podkonické Pleše sk voľný let 14.73 1:11' 22.09
2003_05_02   Vlastimil Hloušek   Podkonické Pleše sk voľný let 33.09 2:2' 49.64
2003_05_02   Vladimír Kašpar   Podkonické Pleše sk voľný let 22.79 1:3' 34.19
2003_05_02   Štefan Kiš   Podkonické Pleše sk voľný let 31.98 1:54' 47.98
2003_05_02   Bohuš Kolesár   Podkonické Pleše sk voľný let 41.29 1:46' 61.93
2003_05_02   Jozef Kuník   Podkonické Pleše sk voľný let 30.74 1:30' 46.11
2003_05_02   Marko Mihálik   Podkonické Pleše sk voľný let 24.03 0:52' 36.05
2003_05_02   Peter Nedeliak   Podkonické Pleše sk voľný let 9.10 1:9' 13.65
2003_05_02   Ferdinand Nizner   Podkonické Pleše sk voľný let 54.72 2:24' 82.08
2003_05_02   Anton Pavelka   Podkonické Pleše sk voľný let 28.04 1:9' 42.05
2003_05_02   Miroslav Pavelka   Podkonické Pleše sk voľný let 6.46 0:45' 9.69
2003_05_02   Juraj Sladký   Podkonické Pleše sk voľný let 29.74 1:31' 44.60
2003_05_02   Štefan Šurlák   Podkonické Pleše sk voľný let 16.82 1:10' 25.23
2003_05_04   Eduard Dropko   Baranovo sk voľný let 91.12 3:56' 136.67
2003_05_04   Peter Gašparovič   Baranovo sk voľný let 94.41 4:33' 141.61
2003_05_04   Vlastimil Hloušek   Baranovo sk voľný let 76.0 4:24' 114.0
2003_05_04   Vladimír Kašpar   Baranovo sk voľný let 39.72 1:52' 59.58
2003_05_04   Bohuš Kolesár   Baranovo sk voľný let 26.67 1:12' 40.0
2003_05_04   Jozef Kuník   Baranovo sk voľný let 45.34 3:5' 68.01
2003_05_04   Ferdinand Nizner   Baranovo sk voľný let 97.06 3:19' 145.59
2003_05_04   Anton Pavelka   Baranovo sk voľný let 27.93 1:23' 41.90
2003_05_04   Miroslav Pavelka   Baranovo sk voľný let 15.57 1:36' 23.35
2003_05_04   Juraj Sladký   Baranovo sk voľný let 96.85 3:37' 145.27
2003_05_04   Jaroslav Sojka   Baranovo sk voľný let 21.54 1:8' 32.31
2003_05_04   Štefan Šurlák   Baranovo sk voľný let 30.04 1:30' 45.06
2003_05_08   Peter Gašparovič   Dubina-Poprad sk voľný let 42.76 2:1' 64.14
2003_05_08   Robo Murin   Dubina-Poprad sk voľný let 30.17 1:50' 45.26
2003_05_08   Juraj Sladký   Dubina-Poprad sk voľný let 77.33 3:47' 116.00
2003_05_08   Jaroslav Sojka   Kapušanský hrad sk voľný let 19.85 0:47' 29.77
2003_05_17a   Peter Gašparovič   Konarzyny (Poľsko) non-sk voľný let 0 0:4' 0
2003_05_17b   Peter Gašparovič   Konarzyny (Poľsko) non-sk voľný let 0 0:6' 0
2003_05_17   Ferdinand Nizner   Dunaujvaros (Maďarsko) non-sk voľný let 120.99 3:26' 181.49
2003_05_18   Eduard Dropko   Dunaujvaros (Maďarsko) non-sk voľný let 95.21 3:30' 142.81
2003_05_18   Peter Gašparovič   Konarzyny (Poľsko) non-sk voľný let 6.10 0:19' 9.1
2003_05_18   Ferdinand Nizner   Dunaujvaros (Maďarsko) non-sk voľný let 108.74 3:4' 163.11
2003_05_20   Eduard Dropko   Dunaujvaros (Maďarsko) non-sk voľný let 32.51 3:0' 48.76
2003_05_20   Peter Gašparovič   Konarzyny (Poľsko) non-sk voľný let 0 0:10' 0
2003_05_20   Ferdinand Nizner   Dunaujvaros (Maďarsko) non-sk voľný let 98.99 4:24' 148.49
2003_05_21a   Peter Gašparovič   Konarzyny (Poľsko) non-sk voľný let 0 0:7' 0
2003_05_21b   Peter Gašparovič   Konarzyny (Poľsko) non-sk voľný let 0 0:8' 0
2003_05_21c   Peter Gašparovič   Konarzyny (Poľsko) non-sk voľný let 4.70 0:11' 7.0
2003_05_22   Peter Gašparovič   Konarzyny (Poľsko) non-sk voľný let 8.3 0:26' 12.4
2003_05_23   Eduard Dropko   Dunaujvaros (Maďarsko) non-sk voľný let 38.26 1:57' 57.39
2003_05_23   Ferdinand Nizner   Dunaujvaros (Maďarsko) non-sk voľný let 111.11 3:19' 166.66
2003_05_24   Eduard Dropko   Dunaujvaros (Maďarsko) non-sk voľný let 52.93 2:13' 79.4
2003_05_24   Ferdinand Nizner   Dunaujvaros (Maďarsko) non-sk voľný let 123.50 4:15' 185.25
2003_05_24   Peter Gašparovič   Martinské hole sk voľný let 19.95 0:51' 29.92
2003_05_24   Juraj Sladký   Martinské hole sk trojuholník 108.40 5:7' 174.14
2003_05_25   Eduard Dropko   Dunaujvaros (Maďarsko) non-sk voľný let 112.69 4:1' 169.03
2003_05_30   Eduard Dropko   Martinské hole sk voľný let 30.20 1:9' 45.30
2003_05_30   Peter Gašparovič   Martinské hole sk voľný let 85.31 4:5' 127.96
2003_05_30   Vlastimil Hloušek   Martinské hole sk voľný let 37.19 3:12' 55.79
2003_05_30   Vladimír Kašpar   Martinské hole sk voľný let 62.20 2:26' 93.29
2003_05_30   Bohumír Kolesár   Martinské hole sk voľný let 59.77 2:39' 89.66
2003_05_30   Jozef Kuník   Martinské hole sk voľný let 40.11 1:29' 60.17
2003_05_30   Peter Nedeliak   Martinské hole sk voľný let 53.28 2:32' 79.92
2003_05_30   Ferdinand Nizner   Martinské hole sk trojuholník 128.33 4:40' 180.05
2003_05_30   Anton Pavelka   Martinské hole sk voľný let 52.56 2:57' 78.84
2003_05_30   Miroslav Pavelka   Martinské hole sk voľný let 45.65 2:5' 68.47
2003_05_30   Juraj Sladký   Martinské hole sk voľný let 83.81 3:17' 125.71
2003_05_30   Štefan Šurlák   Martinské hole sk voľný let 33.61 1:36' 50.42
2003_05_31   Peter Gašparovič   Straník sk voľný let 31.17 1:36' 46.76
2003_06_08   Peter Gašparovič   Háj sk voľný let 31.69 2:22' 47.53
2003_06_08   Juraj Sladký   Háj sk trojuholník 86.10 3:31' 126.16
2003_06_19   Peter Gašparovič   Brunas (Francúzsko) non-sk voľný let 18.01 1:26' 27.02
2003_06_20   Peter Gašparovič   Puncho (Francúzsko) non-sk voľný let 35.02 1:47' 52.53
2003_06_21   Martin Bibko   Raná non-sk voľný let 71.61 1:56' 107.42
2003_06_21   Peter Gašparovič   Puncho (Francúzsko) non-sk trojuholník (výškový rekord) 74.88 4:11' 123.84
2003_06_22   Peter Gašparovič   Puncho (Francúzsko) non-sk trojuholník 5.97 0:21' 8.48
2003_06_23   Peter Gašparovič   Seranne (Francúzsko) non-sk trojuholník 30.37 1:7' 42.61
2003_06_25   Peter Gašparovič   Puncho (Francúzsko) non-sk voľný let 22.76 1:17' 34.14
2003_06_27   Peter Gašparovič   Brunas (Francúzsko) non-sk voľný let 58.33 4:8' 87.49
2003_06_28   Peter Gašparovič   Puncho (Francúzsko) non-sk voľný let 76.30 3:38' 114.44
2003_07_27   Peter Gašparovič   Háj sk voľný let 16.70 1:3' 25.05
2003_07_27   Ferdinand Nizner   Baranovo sk FAI trojuholník 89.42 3:39' 178.82
2003_07_27   Juraj Sladký   Háj sk trojuholník 60.10 3:12' 91.15
2003_08_02   Peter Gašparovič   Háj sk voľný let 3.23 0:4' 4.85
2003_08_03   Peter Gašparovič   Kráľova hoľa sk voľný let 8.99 0:16' 13.48
2003_08_03   Juraj Sladký   Kráľova hoľa sk voľný let 105.56 4:49' 158.34
2003_08_05   Peter Gašparovič   Kráľova hoľa sk voľný let 9.78 0:12' 14.67
2003_08_06   Peter Gašparovič   Kráľova hoľa sk voľný let 65.71 3:17' 98.57
2003_08_07   Peter Gašparovič   Kráľova hoľa sk voľný let 10.43 0:20' 15.64
2003_08_08   Peter Gašparovič   Kráľova hoľa sk trojuholník 62.35 3:15' 97.42
2003_08_09   Peter Gašparovič   Kráľova hoľa sk voľný let 27.37 0:54' 41.05
2003_08_16   Martin Bibko   Raná non-sk FAI trojuholník 28.33 1:51' 45.56
2003_08_29   Peter Gašparovič   Čihoc sk voľný let 15.36 1:31' 23.04
2003_09_06   Martin Bibko   Černá hora non-sk FAI trojuholník 37.26 3:25' 74.23
2003_09_15   Peter Gašparovič   Kohút sk voľný let 2.13 0:5' 3.20
2003_09_20   Peter Gašparovič   Háj sk voľný let 5.84 0:17' 8.75
2003_09_21   Peter Gašparovič   Dubina-Poprad sk voľný let 23.47 1:48' 35.21
2003_09_24   Martin Bibko   Raná non-sk voľný let 72.92 2:38' 109.38
Dátum letu je odkaz na reportáž (ak je)
Meno pilota je odkaz na stránku s jeho letmi
Trasa je odkaz na GPS súradnice otočných bodov trasy (*.cup)
Skóre letu je odkaz na IGC súbor
 
 

Štatistika:

Celkový počet uletených kilometrov: 4959.503 km
Celkový počet nalietaných hodín: 236:54'
  
               Dynamická stránka generovaná PHP skriptom (pegas 2003)