waypointy

Nový waypoint

Typ (ikona)

štart pristávačka "krkaháj" školská lúka orientačný bod bydlisko pilota


GPS12
vrchol riadené letisko aeroklubové letisko malá plocha
Garmin eTrex Venture, eMap

Názvy

Kódovaný oficiálny názov - pre súťaže (kompatibilný podľa Brauniger a MLR)
XXX999 (3 písmenný kód + výška v desiatkach metrov)

"Normálne" názvy
GPS12 kompatibilné
XXXXXX (6 znakov)

 
komentáre
XXXXXXXXXXXXXXXX (16 znakov)
Slovensky

Anglicky


Poznámky k názvom:
-novšie prístroje (eTrex, eMap, GPS72 ...) nemajú komentár
-GPS prístroje používajú iba veľkú anglickú abecedu
-môžete používať medzeru a pomlčku, ale nie čiarku, bodku a ostatné
-ak používate G7toWin a namiesto medzery vám naťahuje do GPS pomlčku, zmeňte si nastavenie tak, že
 File->Configuration->General 'Convert Garmin Wpt names' je nezaškrtnuté.
Pravidlá pre tvorbu názvov:
-pre pristávačky, ale hlavne pre štarty uveďte hlavný smer (S,SV,V,JV,J,JZ,Z,SZ)
-pre pristávačky nasleduje hodnotenie obtiažnosti (stupnica 0-5)
   0 znamená obrovská rovina bez prekážok
   3 znamená dostatočná rovina ohradený stromami, alebo el. vedením
   4 znamená sklon z kopca, rogalo má trochu problémy
   5 znamená veľký sklon z kopca, rogalo musí pristávať po vetre - do kopca
-ak je pristávačka neistá treba použiť ďalšie číslo obtiažnosti
   5 znamená občasné pole s kukuricou, slnečnicou, alebo podobnou pliagou
-v prípade rôznych prekvapení, ako sú nenápadné drôty cez stred pristávačky, ostnatý plot apod. použite radšej ikonu pre "krkaháj" (copyright by Kuník)


Zemepisná šírka

 °   '

Zemepisná dĺžka

 °   '

Nadmorská výška

 m

napr. N 47°  21.145' (iba na 3 desatinné miesta - presnosť 2.2m)

- GPS súradnice musia byť podľa siete WGS84!

Poznámka:
Ak máš veľkú databázu WPT, a nechce sa ti to prepisovať bod po bode, môžeš použiť tento filter, doplniť chýbajúce údaje textovým editorom a ja prekopírujem tvoj súbor do spoločnej databázy.